Drugie spotkanie Koalicja dla Zatorza w dniu 27.06.2013r.

Czas skonsumować nasze ostatnie spotkanie w CEiK-u i podjąć konkretne decyzje dotyczące działań na rzecz Zatorza. Każdego, komu bliska jest ta dzielnica

zapraszamy na drugie spotkanie Koalicji dla Zatorza,

które odbędzie się w  czwartek  27.06.2013r  w godz. 18.00 – 20.00 w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych  w Olsztynie, ul. Parkowa 1

W programie:

1.      Informacje na temat procedur i sposobów zgłaszania projektów do olsztyńskiego budżetu obywatelskiego- Jarosław Skórski, SWAO .

2.      Inne źródła finasowania działań na rzecz mieszkańców Zatorza –Stowarzyszenie ESWIP

3.      Park Jakubowo – Wspólna przestrzeń  w ramach akcji „Masz głos-masz wybór” – Zdzisława  Łukaszewska, Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”

4.      Wybór grup zadaniowych- np. zagospodarowanie  podwórek, Park Jakubowo, „naprawMy to” i innych, zgodnie z potrzebami – dyskusja moderowana – Monika Hausman-Pniewska

5.      Podpisanie Porozumienia- Koalicji dla Zatorza (dla chętnych).

Dla zainteresowanych przypominamy projekt treści Porozumienia:

KOALICJA DLA ZATORZA

Wierzymy, że nasze wspólne działanie może przywrócić blask i tchnąć nową energię najciekawszej i najbardziej magicznej części Olsztyna jaką naszym zdaniem jest Zatorze – rozumiane jako wszystko na północ od torów, bez podziału na osiedla.  

Chcemy współdziałać, aby:

·        Odkrywać na nowo to, co zostało zapomniane i zaniedbane

·        Tchnąć nowe życie w stare, zatorzańskie podwórka i ulice

·        Odbudować właściwe relacje społeczne pomiędzy mieszkańcami

·        Przywrócić wiarę mieszkańcom, że mają wpływ na to co się dzieje i jak wygląda ich miasto

·        Podkreślić znaczenie i potencjał dzielnicy za torami

·        Wypracować jedność sztucznie podzielonych osiedli

Nasze cele chcemy zrealizować poprzez:

·        Działania na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców Zatorza

·        Organizowanie eventów i imprez integrujących

·   Doprowadzenie do wdrożenia budżetu partycypacyjnego na poziomie osiedlowym

·   Wypracowanie wspólnie z mieszkańcami programu strategii rozwoju i rewitalizacji Zatorza

·        Aktywne włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące dzielnicy

·        Inne działania wspomagające


Strony Porozumienia:

Mieszkańcy: …………….

Organizacje pozarządowe: ………………….

Instytucje: ……………………………..

 

 Poniżej Galeria z Odbytego Spotkania