Początki Jakubowa

Prelekcja o początkach Jakubowa

Najbliższa prelekcja Rafała Bętkowskiego z cyklu Swego nie znacie, zatytułowana „Początki Jakubowa”, odbędzie się w czwartek 23 maja w Kamienicy Naujacka Miejskiego Ośrodka Kultury. Spotkanie z historią rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Założyciele Jakubowa nie przewidywali zapewne, jak wspaniałą karierę zrobi ten początkowo niewielki, położony z dala od miasta ośrodek wypoczynkowo-restauracyjny. Jego sercem była przez lata otoczona zielenią gospoda z salą taneczną i werandami dla gości. W połowie drewniany obiekt, zwany „Starym Jakubowem”, z czasem zastąpił wspaniały, murowany budynek „Nowego Jakubowa”. Dziś po obu restauracjach zostało jedynie wspomnienie.

Rafał Bętkowski

Wstęp wolny.

o=poczatki