Spotkanie autorskie z ks.Janem Pietrzykiem.

Zapraszamy na   spotkanie autorskie z księdzem Janem Pietrzykiem oraz promocję jego książki „Pradzieje Warmii i Mazur”, które odbędzie się w czwartek 3 listopada 2016r o godz. 18:00 w Kamienicy Naujacka. 
 

Ksiądz Jan Pietrzyk jest  proboszczem parafii pw. św. Jakuba w Butrynach. Jest autorem 9 tomików poezji i 3 książek.  W 2016 r. wydana została książka ks. Pietrzyka p.t. „Pradzieje Warmii i Mazur”. Opowiada ona o dziejach dawnych plemion pruskich w przystępnej popularnonaukowej formie.          pradzieje warmii i mazur