Porozumienie w sprawie północnej obwodnicy.

Współpracujemy dla obwodnicy

Barczewo, Dywity, Jonkowo, Gietrzwałd, Purda i Olsztyn porozumiały się w sprawie północnej obwodnicy stolicy regionu. Powstanie kilka wariantów przebiegu trasy.

Jest porozumienie

Pierwszy krok za nami. I choć droga do przebycia jest jeszcze długa, to idziemy we właściwym kierunku. Cel to budowa północnej obwodnicy Olsztyna.

    Inwestycja, na którą mieszkańcy stolicy Warmii i Mazur czekają z utęsknieniem, wymaga dobrej woli i zaangażowania nie tylko władz Olsztyna ale także starostwa powiatowego i pięciu sąsiadujących nami gmin. I właśnie taką intencję wyrazili w ratuszu obecni na spotkaniu włodarze.
Dziś (13.10.2015r) złożyliśmy podpisy, a teraz zaczynamy szukać pieniędzy na przygotowanie dokumentacji. - mówił Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz - Po naszej stronie jest sfinansowanie takiego opracowania.
Planowana obwodnica może otoczyć miasto zarówno od strony wschodniej, jak i zachodniej. - Oznacza to, że obwodnicę można „dowiązać” zarówno do przyszłego węzła komunikacyjnego w Kudypach  lub w Wójtowie. Oczekujemy  przedstawienia wielowariantowej koncepcji a dodatkowo określenia kilku tras dla każdego wariantu. - dodał Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.
Podpisanie porozumienia w sprawie opracowania Studium korytarzowego do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla północnej obwodnicy Olsztyna odbyło się przy wsparciu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA będzie również uczestniczyła w przygotowaniu dokumentacji i projekt, a wreszcie także w otrzymaniu finansowania na ten cel.