Spotkanie w dniu 18 listopada 2015r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się  w środę  18 listopada 2015r. o godz. 18:00 w sali Nr. 48 w CEiIK-u (dawny WDK) przy ul. Parkowej 1. Celem spotkania jest zdiagnozowanie potrzeb  (na różnych płaszczyznach)  mieszkańców Zatorza i podjęcie dalszych działań realizujących te potrzeby. Zatorze – to  miejsce, w którym mieszkamy i …