Logo stowarzyszenia

Krajową drogą do Parku

 Spotkanie mieszkańców  w   „festynowej” oprawie   i w tym klimatycznym miejscu ma ważny cel, którym jest   stałe przypominanie  gospodarzom miasta, wręcz dopominanie się o  właściwą rewitalizację Parku, w zakresie i formie godną tego historycznego miejsca, istniejącego  w mieście  ponad 150 lat i służącego dawnym, obecnym i – mamy nadzieję -  przyszłym …

petycja

Petycja rodziców przeciwko likwidacji PPP-Nr2 w Olsztynie

Oprócz tirów w naszym mieście dzieją się równie ważne sprawy, ktorę mają realny wpływ na nasze życie – nie pozwólmy zamknać poradni bo nasze dzieci będą się leczyć na Pieczewie – daltego zachęcam do złożenia podpisów po petycją rodziców. Petycja Rodziców przeciwko likwidacji PPP-Nr2 w Olsztynie

Olsztynianka Roku 2012

Zdzisława Łukaszewska Olsztynianką Roku 2012

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prezes Stowarzyszenia „Nasze Jakubowo” Zdzisława Łukaszewska została wybrana Olsztynianką Roku 2012. Gratulujemy i dziękujemy. http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,13391665,Zdzislawa_Lukaszewska_Olsztynianka_Roku_2012__ZDJECIA_.html  

waga

Preselekcyjny system ważenia pojazdów – sposób na ciężki transport w miastach

Czym jest preselekcyjny system ważenia pojazdów i jak działa? Waga preselekcyjna to bardzo dokładna listwa pomiarowa wbudowana w nawierzchnię jezdni. Kiedy przejeżdża po niej nadmiernie obciążony pojazd, system rejestruje informacje o nacisku każdej z osi i o jego masie całkowitej. Umieszczona nad jezdnią kamera wykonuje zdjęcie pojazdu i jego tablicy …

obwodnica

„Obwodnica wcale nie była najważniejsza”

W 2011 r. 27 kwietnia, na IX sesji  Rada M.Olsztyna podjęła dwie uchwały – jedną w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. Olsztyna” (uchwała nr IX/118/11, do której  ”Program” jest załącznikiem) i drugą w sprawie „wydania opinii nt. zaliczenia odcinka Al.W.Polskiego (od ul. Sybiraków do ul.Artyleryjskiej), ul. …