tiry

TIRÓW CIĄG DALSZY….

TIRÓW CIĄG DALSZY…. Stowarzyszenie Sadyba skierowało do władz Olsztyna wniosek o utworzenie Parku Kulturowego Starego Miasta i Zatorza w Olsztynie. W obecnej sytuacji prawnej formuła parku kulturowego jest jedyną formą powierzchniowej ochrony całego krajobrazu (ochronę powierzchniową przewiduje ustawa o ochronie przyrody, ale dotyczy tylko krajobrazu naturalnego, a ustawa o ochronie …

waga

Preselekcyjny system ważenia pojazdów – sposób na ciężki transport w miastach

Czym jest preselekcyjny system ważenia pojazdów i jak działa? Waga preselekcyjna to bardzo dokładna listwa pomiarowa wbudowana w nawierzchnię jezdni. Kiedy przejeżdża po niej nadmiernie obciążony pojazd, system rejestruje informacje o nacisku każdej z osi i o jego masie całkowitej. Umieszczona nad jezdnią kamera wykonuje zdjęcie pojazdu i jego tablicy …

obwodnica

„Obwodnica wcale nie była najważniejsza”

W 2011 r. 27 kwietnia, na IX sesji  Rada M.Olsztyna podjęła dwie uchwały – jedną w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. Olsztyna” (uchwała nr IX/118/11, do której  ”Program” jest załącznikiem) i drugą w sprawie „wydania opinii nt. zaliczenia odcinka Al.W.Polskiego (od ul. Sybiraków do ul.Artyleryjskiej), ul. …

z13282560Q,Zdzislawa-Lukaszewska

Kandydatka do Perły, która wypowiedziała wojnę tirom

Bardzo aktywnie walczymy o  dobro naszych mieszkańców Zapraszam do przeczytania artykułu oraz treści pisma wystosowanego do Marszałka Województwa i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,13283870,Kandydatka_do_Perly__ktora_wypowiedziala_wojne_tirom.html Rady, Stowarzyszenia > Pismo do Wojewody Warmińsko Mazurskiego  

Który znak będzie obowiązywał w Olsztynie?

Olsztyn bedzie mieć obwodnicę?

W Gazecie Olsztyńskiej z dnia 10 stycznia 2013r. ukazał się artykuł „Nie dali nam obwodnicy, więc wygonimy tiry z miasta”. Zobacz więcej na stronach Gazety Olsztyńskiej: http://olsztyn.wm.pl/137835,Olsztyn-bez-obwodnicy-ale-z-zakazem-wjazdu-dla-tirow.html#ixzz2HaBEfg1n Zobaczymy jakie znaki będą stały od 1 marca 2013r.    

tiry

Sprawa tirów na Al. Wojska Polskiego

Aby uzyskać od naszych władz potwierdzenia na wielokrotnie składane obietnice, że Aleja Wojska Polskiego nie będzie drogą tranzytową, w dniu 28 listopada 2012r. wystąpiłam na Sesji Rady Miasta. W wystąpieniu prosiłam,  cytat:” Chcemy jasnego rozwiania naszego strachu i pisemnej deklaracji władz w terminie do dwóch tygodni od dziś, w celu rozkolportowania jej …